Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2014 – Πρακτικά Σεμιναρίου 13-1-2014

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα πρακτικά του σεμιναρίου που έλαβε χώρα στις  13-1-2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια με θέματα:

1) «Ν.4223/2013-Πιστοποιητικά Φ.Α.Π.-ΕΝ.Φ.Ι.Α.»,

2) «Ν.4172/2013-Δηλώσεις Φόρου Υπεραξίας και

3) «Ν.4223/2013, άρθρο 41-Αποδεικτικά ενημερότητας, Βεβαιώσεις οφειλών-Καταβολή φόρων».

Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας τις επόμενες ημέρες.

Σας επισημαίνουμε ότι  ήδη αρκετά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν έχουν αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης εγκυκλίου (ενδεικτικά ΠΟΛ.1020/2014 που αφορά την προσάρτηση του πιστοποιητικού άρθρου 54Α του ν.4174/2013 και στις αποδοχές κληρονομιάς από 20-1-2014).

Α) Σε κάθε περίπτωση πάντως και για την αποφυγή σύνταξης πράξεων αντίθετων προς τις διατάξεις του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 διευκρινίζεται, κατόπιν συζητήσεων μας με την Διεύθυνση   Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών (κυρία Μ.Μενούνου Διευθύντρια Κεφαλαίου και κυρία Α.Κόλλια Προϊσταμένη Τμήματος Φ.Μ.Α.Π.), ότι οι χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές μισθώσεις καθώς και όλες οι μισθώσεις του Αστικού Κώδικα και όλες γενικά οι μισθώσεις, που συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο (ανεξαρτήτως διάρκειας και αντικειμένου) υπάγονται στην υποχρέωση προσάρτησης πιστοποιητικού κατά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, σε οριστικοποίηση των λεχθέντων στο σεμινάριο.

Επίσης επισημαίνεται ότι η έναρξη του ηλεκτρονικού συστήματος επιβεβαίωσης και ελέγχου του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α απότον συμβολαιογράφο θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Γ.Γ.Π.Σ.. Πάντα η πρόσβαση στα στοιχεία του φορολογούμενου γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την χρησιμοποίηση του δικού του κλειδάριθμου. Συνιστάται δε να αποφεύγεται η χρήση του από τον συμβολαιογράφο, η οποία εκτός των άλλων επιφέρει παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του φορολογούμενου.

Β) Με αφορμή προβλήματα που εμφανίσθηκαν στη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας  από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ σχετικά με την αναγραφή του συγκεκριμένου ακινήτου στο σώμα του αποδεικτικού ενημερότητας, εστάλη από το Σύλλογό μας προς τον Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη και την Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων για την άμεση επίλυση του θέματος  και την ενημέρωση των ΔΟΥ, το με αριθμό πρωτ. 118/20-1-2014 έγγραφο του Συλλόγου μας, το οποίο και σας διαβιβάζουμε.

Γ) Για τα θέματα του φόρου υπεραξίας ήδη έχει αποσταλεί προς τους, Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη και Γ. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Θεοχάρη  η με αριθμό πρωτ. 17/17-1-2014 επιστολή της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε με τις αρχικές θέσεις και προτάσεις μας, την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα.

Τέλος σας ενημερώνουμε  ότι είναι σε εξέλιξη, οι επαφές με την Πολιτική Ηγεσία σήμερα και αύριο για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση των συμφερόντων του Έλληνα πολίτη και των συναλλαγών και αφετέρου την απόλυτη προστασία των συμβολαιογράφων με την αποδοχή των προτάσεων που έχουμε υποβάλλει. Στην περίπτωση που αποβούν  άκαρπες οι επαφές αυτές και  ιδιαίτερα για την διαδικασία υπολογισμού, βεβαίωσης, παρακράτησης και είσπραξης του φόρου υπεραξίας θα προχωρήσουμε σε σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων με πρώτη την άρνηση υπογραφής και βεβαίωσης των δηλώσεων φόρου υπεραξίας, ως αναρμόδιοι.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης