Ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ-8.2.2023-ΦΕΚ-Αναστολή πλειστηριασμών

ΘΕΜΑ: ΦΕΚ Β΄598/7.02.2023 Αναστολή πλειστηριασμών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής επείγουσας ανακοίνωσής μας, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 1412 οικ./07.02.2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./5- 2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης» (Β΄598/07.02.2023), η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

Ως προς την αναστολή των πλειστηριασμών και σύμφωνα με την προηγούμενη ενημέρωσή σας, προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης τα εξής:

«2. Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ή την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ».

Συνεπώς:

 • οι κάθε είδους πλειστηριασμοί,
 • με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά,
 • που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2023
 • ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμώνπου εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1, ήτοι της 1411οικ./5-2-2023 (Β΄ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης που αφορά στις περιοχές
  • της Περιφέρειας Αττικής
  • της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και
  • της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

 • δεν διενεργούνται και
 • επαναλαμβάνονται την έβδομη ή την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας τις παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας  
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης