Ανακοίνωση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ι. Σας γνωρίζουμε ότι, στις 3 Φεβρουαρίου 2023 η Πρόεδρος κυρία Γόντικα μαζί με τον Αντιπρόεδρο κύριο Κιράνη και τη Γενική Γραμματέα κυρία Αγγάνη του Συλλόγου μας  είχε συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Μακρυγιάννη,Επιστημονικό Συνεργάτη του Υπουργού Δικαιοσύνης   κυρίου Κωνσταντίνου Τσιάρα ,με την υποβολή και ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ,για να τεθούν υπόψη του τα εξής θέματα που απασχολούν τους συμβολαιογράφους :

Α. Τη διαφορετική ,άνιση και άδικη μεταχείριση των Συνταξιοδοτηθέντων Συμβολαιογράφων πριν τον Ν.4387/2016 σε αντίθεση  με τους συμβολαιογράφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον ως άνω Νόμο .

Β.Την  αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατανομής και απόδοσης στις Συνταξιουχικές Οργανώσεις των παρακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις προερχόμενα από την εισφορά  ΕΥΡΩ 0,20 (αρ.102 Ν.4387/2016) για την οποία,στις 5.10.2022 κατατέθηκε και προσφυγή κατά του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας από τις  Συνταξιουχικές Οργανώσεις ,στις οποίες συμμετέχει και ο Σύλλογός μας και

Γ.Την καθυστέρηση της εξόφλησης των ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ παροχών Υγείας (νοσήλεια και άλλες δαπάνες του Κλάδου Υγείας),που εκκρεμούν στον ΕΦΚΑ  πριν από την υπαγωγή του Κλάδου Υγείας των Συμβολαιογράφων στον ΕΟΠΥΥ (12.11.2012).

ΙΙ.Σας υπενθυμίζουμε την Ετήσια  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας  και τη κοπή της πίτας τη Κυριακή στις 12 Φεβρουαρίου 2023 στις 11 π.μ στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο

ΙΙΙ.Περιμένουμε τη συμμετοχή σας στο μουσικοχορευτικό  αποκριάτικο γεύμα του Συλλόγου μας το Σάββατο  στις 18 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 13 μμ.στο Ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ.Αμαλίας 10) και

VI.Στις 22 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του μηνός Μαρτίου 2023.

                                                           Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση