Ανακοίνωση Συντονιστικής σχετικά με φόρο υπεραξίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμό 8/16-1-2014 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ενόψει των βαρύτατων ευθυνών του συμβολαιογράφου ως υπεύθυνου για τον υπολογισμό και την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου υπεραξίας, εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους συναδέλφους.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα των συζητήσεων με τους πολιτικούς και διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαμόρφωση του συστήματος υπολογισμού-βεβαίωσης και παρακράτησης του φόρου υπεραξίας, με σκοπό την ασφάλεια των συναλλαγών και την απόλυτη προστασία των συμβολαιογράφων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης