Εγκύκλιος Συντονιστικής 6η-2023-Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

ΘΕΜΑ: Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15.02.2023 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 29 ο Ν. 5020/2023 ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Μεταξύ άλλων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος είναι οι διατάξεις:

  • των Ναυτικών Υποθηκών (άρθρα 17 επ.)
  • των Ναυτικών Προνομίων (άρθρα 42 επ.)
  • της συντηρητικής και αναγκαστικής κατάσχεσης  πλοίων (άρθρα 272 επ.)
  • των παραγραφών (άρθρα 280 επ.)

Συνημμένα σας αποστέλλεται το σχετικό ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας