Ανακοίνωση Συλλόγου-21.2.2023-Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης Δ.Σ.-Τετάρτη 22.2.2023-15:00 μμ

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή παρακολούθηση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης Δ.Σ. του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., καλείστε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 να παρακολουθήσετε, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1-)        Ζητήματα που ετέθησαν κατά την από 5.2.2023 τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου:

α.-       Υποχρέωση τήρησης από τον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών».

β.-        Διαδικασία αναπροσδιορισμού εισπρακτέων δικαιωμάτων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από τα τέλη χρήσης – ανανέωση σύμβασης λειτουργίας της πλατφόρμας.

γ.-        Διαδικασία είσπραξης οφειλομένων τελών χρήσης από τους συμβολαιογράφους-μέλη όλων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας-χρήστες της πλατφόρμας.

δ.-        Προθεσμιακές καταθέσεις Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

2-)        Συζήτηση επί των νομοθετικών αλλαγών στο νόμο περί αυθαιρέτων-τυχόν συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.

3-)        Ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο. Οι απόψεις του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

4-)        Σχέδιο διάταξης για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών.

5-)        Σχέδιο διάταξης για το άρθρο 92 Ν.5007/2022-τροποποίηση άρθρου 20 Ν.4251/2014 (golden visa)

6-)        Παύση προμήθειας μεγαροσήμων από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

7-)        Λειτουργία Συλλόγου.

😎        Ειδικός λογαριασμός Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. άρθρου 30 του ν.4507/1966- άρνηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξόφλησης υποχρεώσεων της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.

Η παραπάνω συνεδρίαση θα διεξαχθεί μέσω του συνδέσμου https://enotariat.gr/?page_id=124, και για την παρακολούθησή του, απαιτείται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Συνιστάται να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, για αποφυγή συνωστισμού συνδέσεων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης