Εγκύκλιος Συντονιστικής 7η-2023-Ανάκληση & νέα μερική κύρωση Δ.Χ. Δήμων Δελφών, Δωρίδας ΠΕ Φωκίδας

Θέμα: «Ανάκληση απόφασης κύρωσης του δασικού χάρτη και νέα μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 40/26.01.2023 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 19587/2023 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Ανάκληση απόφασης κύρωσης του δασικού χάρτη και νέα μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας