Εγκύκλιος 8/2014 – ΠΟΛ 1014/14 – Φόρος υπεραξιας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμό ΠΟΛ. 1014 (ΦΕΚ 48Β΄/15-1-2014) με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου  φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης