Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 14-1-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου,  στο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Συνυποσχετικό συνεργασίας με ΕΚΧΑ Α.Ε.

2-) Εισήγηση επιτροπής για τη διαδικασία είσπραξης δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια. Συζήτηση & λήψη απόφασης.

3-) Εισήγηση επιτροπής για την φορολογία εισοδήματος (ατομική φορολογία συμβολαιογράφου-φόρος υπεραξίας ακινήτων-κώδικας απεικόνισης συναλλαγών,-θέματα ΕΝ.ΦΙ.Α. & ΦΑΠ-Τελευταίες εξελίξεις αλληλογραφίας με Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου Υπουργείου Οικονομικών).

4-) Θέματα οικονομικής διαχείρισης Συλλόγου (έγκριση τιμολογίων, σύμβαση φορολογικού συμβούλου-αντικατάσταση Ταμία Συλλόγου).

5-) Η υπ’αριθμ.19964/27.12.2013 έκθεση ελέγχου-Επίδοση κατά ΚΕΔΕ.

6-) Τροποποίηση καταστατικού συμβολαιογραφικής εταιρείας Αθηνών Χ.Στείρος-Φ.Κτενά».

7-) Αιτήσεις.

😎 Υπηρεσιακά σημειώματα.

9-) Βοηθήματα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης