Εγκύκλιος Συντονιστικής 5/2014 – Έναρξη ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων για Δήμο Γαλατσίου, Ν.Ιωνίας και Ν.Ηρακλείου

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 67/24-12-2013 εγκυκλίου μας, σας υπενθυμίζουμε ότι ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των περιοχών  του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν.Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ν.Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών είναι η 13η Ιανουαρίου 2014.

Για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από το άρθρο 5 του Ν.2308/1995 σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. Οικ.: 1331640/23-12-2013 έγγραφο της «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης