Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – 2 Φεβρουαρίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4 – ΤΗΛ. 210 3303565 Τ.Κ.  106 78 ΑΘΗΝΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ EUROBANK: 0026-0201-95-0102823754 –ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΥΡΩ: 15,00

ΑΘΗΝΑ, 27-12-2013

Αριθ. Πρωτ. 357

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού καλούμε όλα τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων σε τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα στις 2 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11η π.μ. στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Γενναδίου αριθ. 4, όπου και τα Γραφεία του Συλλόγου μας.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διοικητικός Απολογισμός χρήσης 2013
  2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2013
  3. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2014
  4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  5. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  6. Προτάσεις – Δραστηριότητες

 

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ιΑ των ταμειακώς, εντάξει, μελών . Οι μη δυνάμενοι να παραστούν μπορούν να αποστείλουν εξου¬σιοδότηση προς ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου, ταχυδρομικώς, στα Γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 30-1-2014. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο την επόμενη Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 στον αυτό τόπο και ώρα με τα αυτά θέματα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, Σας Εύχεται το Νέο Έτος 2014 Καλή Χρονιά με Υγεία, Χαρά και Ευτυχία .

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ. ΔΡΑΓΙΟΣ

 

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΦΟΥΡΛΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ