Ανακοίνωση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

                                                       Σας γνωρίζουμε ότι:

Ι.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 .

Στις 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές

συντάξεις του μηνός   Απριλίου 2023.

ΙΙ.ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

 Η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος προσωπικής διαφοράς από τον ΕΦΚΑ είναι η 31η Μαρτίου , δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση για την χορήγησή του , θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

 Το επίδομα αυτό αφορά τους συνταξιούχους που είτε δεν έλαβαν καθόλου αύξηση από το 7,75%  που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2023 είτε  είχαν μικρότερη αύξηση από 7%, λόγω της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

                                                                      Μ ε    τ ι μ ή

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση