Ανακοίνωση Συλλόγου 28.3.2023-Ασφαλιστική ενημερότητα σε πιστοποιημένους συμβολαιογράφους

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αν επιθυμείτε την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να κάνετε χρήση του κάτωθι συνδέσμου: https://apps.e-efka.gov.gr/eClearanceCertOrg με τους κωδικούς που ήδη έχετε.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γενικός Γραμματέας

  Γεώργιος Ρούσκας                               Θεόδωρος Χαλκίδης