Εγκύκλιος-Συντονιστικής-Έναρξη ισχύος τροποίησης της παρ.1 του αρ.54 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ισχύος τροποποίησης της παρ.1 του άρ.54 Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4987/2022)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την παρ.5 του άρ.16 Ν.5036/2023 (Α΄77) η παρ.1 του άρ.16 του αυτού νόμου που αφορά στην αντικατάσταση της παρ.1 του άρ.54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4987/2022 (Α΄206) ισχύει από 01.06.2023.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας