Ανακοίνωση-Συλλόγου-4-4-2023-Σεμινάριο για τις αλλαγές σύφμωνα με το Ν5036_2023

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο για τις αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 στην έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τροποποίηση της παρ.1 άρθρου 105 ν. 2961/2001, παραγραφές κλπ. »

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 και ώρα 15:00, θα διεξαχθεί διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 στην έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τροποποίηση της παρ.1 άρθρου 105 ν. 2961/2001, παραγραφές κλπ.».

Εισηγητές θα είναι ο κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Συλλόγου κ.κ. Βασιλική Αραχωβίτη και Γεώργιος Πούλιος.

Περιγραφή Σεμιναρίου

Με τον προσφάτως δημοσιευμένο Ν.5036/2023 (Α΄77) με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» επήλθαν πολλές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, που αφορούν ιδίως:

1) στην έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και τον ορισμό ποσού παρακράτησης σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία (άρθρο 14),

2) στην ειδική πρόβλεψη για την αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία, (άρθρο 15),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2023

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Αριθμ. Πρωτ. 438

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Α Θ Η Ν Α

——————

Ταχ. Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 – Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX : 210 384 8335

E-mail : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης Προς Όλα τα μέλη του Συλλόγου

3) στη συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που αφορούν τις υποσχετικές ή εκποιητικές δικαιοπραξίες–Τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 16),

4) στη συμπλήρωση ρύθμισης για την ευχέρεια καταβολής φόρου κτήσεων αιτία θανάτου σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής (άρθρο 17),

5) στην εξαίρεση των τελευταίων κατόχων κληρονομιαίων ακινήτων που έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους (άρθρο 18),

6) στον επαναπροσδιορισμό του χρόνου παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και προστίμου για την εφαρμογή του ν. 2961/2001 (άρθρο 19),

7) στην τροποποίηση της παρ.1 άρθρου 105 ν. 2961/2001 (άρθρο 20),

8) στη συμπλήρωση υποχρεώσεων τρίτων προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 107 ν.2961/2001 (άρθρο 21),

9) στη συμπλήρωση υποχρεώσεων συμβολαιογράφων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 112 ν.2961/2001 (άρθρο 22),

10) στη συμπλήρωση ρυθμίσεων για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος – Αντικατάσταση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4611/2019 (άρθρο 23).

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να υπάρξει ενημέρωση των συναδέλφων για τις επελθούσες αλλαγές και να επισημανθούν πρακτικής εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων.

Τρόπος παρακολούθησης του σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω live streaming από το σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, χρειάζεται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που ήδη έχετε για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος δεν έχει λάβει κωδικό ή τον έχει ξεχάσει ακολουθείτε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Για να αιτηθείτε κωδικό, παρακαλούμε όπως αποστείλετε αίτημα για κωδικό στο email info@clevermedia.gr. Η χορήγηση νέου κωδικού θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020 και ώρα 12:00, διότι δεν είναι δυνατό να εκδοθεί νέος κωδικός την τελευταία στιγμή.

(β) Παλαιοί χρήστες: Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, στη σελίδα εισόδου υπάρχει επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password”. Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού.

Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου, καλό θα ήταν να συνδεθείτε νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας έναρξης, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός συνδέσεων στο σύστημα. Έχει παρατηρηθεί ότι, κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο πέφτει συχνά το σύστημα από το φόρτο των επισκέψεων. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε.

Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με email στο info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας Θεόδωρος Χαλκίδης