Εγκύκλιος Συλλόγου 1η-2023-Η υπ’αρ.πρωτ.969/25.4.2023 εγκύκλιος Α.Π. για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21.5.2023

ΘΕΜΑ: «H υπ’αριθμ.πρωτ. 969/25.4.2023 Εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρ. πρωτ. 969/25.4.2023 εγκύκλιο του Αρείου Πάγου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Ο Σύλλογος φρόντισε να έχει ήδη έτοιμη για τα μέλη του την ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο το αργότερο μέχρι την 4η Μαΐου 2023 και ώρα 24:00, πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο – https://app.enotariat.gr/public/home

Σας επισημαίνουμε ότι η αρμόδια Γραμματεία του Αρείου Πάγου δεν θα παραλαμβάνει μεμονωμένες αιτήσεις (προτίμησης ή εξαίρεσης), ούτε αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τα αναρτημένα στην ως άνω εφαρμογή έντυπα.

Συνημμένα στην παρούσα Εγκύκλιο θα βρείτε: α) την υπ’αρ.πρωτ. 969/25.4.2023 εγκύκλιο του Α.Π. και β) τις οδηγίες πλοήγησης στη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης