Εγκύκλιος Συντονιστικής 18η – 05.05.2023 – Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν.2961/2001

ΘΕΜΑ: «Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν. 2961/2001 ως προς την καταβολή φόρου αιτία θανάτου (άρ.82), την ευθύνη των τελευταίων κατόχων (παρ.5 άρ.83), την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου επιβολής φόρου και προστίμου (άρ.102),  – τις υποχρεώσεις Αρχών και Προσώπων (παρ.1 άρ.105 – παρ.1 άρ.107 – παρ.1 άρ.112)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε σε Πίνακες και με σχετικά παραδείγματα και διαγράμματα ροής την αποδελτίωση των αλλαγών που έλαβαν χώρα με το Ν.5036/2023 στο Ν.2961/2001 ως προς την καταβολή φόρου αιτία θανάτου (άρ.82), την ευθύνη των τελευταίων κατόχων (παρ.5 άρ.83), την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου επιβολής φόρου και προστίμου (άρ.102),  τις υποχρεώσεις Αρχών και Προσώπων (παρ.1 άρ.105 – παρ.1 άρ.107 – παρ.1 άρ.112).

Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας