Εγκύκλιος-Συντονιστικής-19η08.05.2023ΑλλαγέςσύμφωναμετοΝ5036_2023_του_ Ν4987_2022 & Ν4611_2019

«Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν. 4987/2022 ως προς το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας – ΕΝΦΙΑ και του ν.4611/2019 ως προς την σύμμετρη ικανοποίηση οφειλών προς φορολογική διοίκηση & e-ΕΦΚΑ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε σε Πίνακες την αποδελτίωση των αλλαγών που έλαβαν χώρα με το Ν.5036/2023 στο ν. 4987/2022 ως προς το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας – ΕΝΦΙΑ και στο ν.4611/2019 ως προς την σύμμετρη ικανοποίηση οφειλών προς φορολογική διοίκηση & e-ΕΦΚΑ.

Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας