Εγκύκλιος-Συλλόγου 3η-διαδικασία-διενέργειας-των-πλειστηριασμών-λόγω-Βουλευτικών-Εκλογών-21ης-Μαϊου-2023

ΘΕΜΑ: «Αναστολή δικαστηρίων και διαδικασίας διενέργειας των πλειστηριασμών λόγω των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στις 02.05.2023 σας αποστείλαμε την υπ’ Αρ. πρωτ.: 22079οικ/02.05.2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, αναφορικά με την αναστολή δικαστηρίων και διαδικασίας διενέργειας των πλειστηριασμών λόγω των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Στο ανωτέρω έγγραφο του κ. Υπουργού αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι:

«Α) Ενόψει της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 21 Μαΐου 2023, επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της χώρας από την 17η Μαΐου 2023 έως και την 24 η Μαΐου 2023.

Ειδικά για τα πολιτικά – ποινικά δικαστήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών εκκινεί την 17η Μαΐου 2023 και εκτείνεται έως και την 26 η Μαΐου 2023.

Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής. Εξαιρείται της αναστολής η περίπτωση εκδίκασης των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Β) Ζητήματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την αυτόφωρη διαδικασία και τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων θα ρυθμιστούν με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, επίσης αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.».

Δεδομένου, όμως, ότι ειδικά για την απαγόρευση διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τις εκλογές ανάδειξης βουλευτών ισχύουν το τέταρτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 959 ΚΠολΔ και η παρ. 2 του άρθρου 998 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα οποία «…πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υπήρξε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε ήδη εντοπίσει το εκ παραδρομής σφάλμα που εμφιλοχώρησε στο ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου και επιφυλάχθηκε για τυχόν διόρθωση με νέο έγγραφο.

Κατόπιν τούτων, επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, δυνάμει των αμέσως προαναφερομένων διατάξεων του ΚΠολΔ δεν μπορεί να γίνει πλειστηριασμός σε όλη τη Χώρα την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της 21ης Μαΐου 2023, ημέρας των βουλευτικών εκλογών.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας  Θεόδωρος Χαλκίδης