Ανακοίνωση Συντονιστικής-24.5.2023-Αργία εορτασμού Αναλήψεως του Κυρίου (25.5.2023) στον Δήμο Κρωπίας-Μη λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου & Αρχειοφυλακείων Σπάτων & Κερατέας

Καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αναλήψεως του Κυρίου, ως ημέρα αργίας για τον Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής-Μη λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής (με έδρα το Κορωπί) & των αρχειοφυλακείων Σπάτων & Κερατέας, την Πέμπτη 25.5.2023.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ΦΕΚ (Α121/22.6.2022) και με το Π.Δ. 49/6.6.2022, ορίστηκε η καθιέρωση της ημέρας εορτασμού της Αναλήψεως του Κυρίου, ως ημέρα αργίας για τον Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής.

Συνεπώς, αύριο, ημέρα Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, το Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (με έδρα το Κορωπί) καθώς και τα αρχειοφυλακεία Σπάτων και Κερατέας θα παραμείνουν κλειστά.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                   

Γεώργιος Ρούσκας