Ανακοίνωση Συντονιστικής 30.5.2023 – πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ 54Α

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ αρ. 54Α ν.4987/2022

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αναμένεται εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την οποία από 1/6/2023 θα εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων (μεταβίβαση ακινήτου/σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος με επαχθή αιτία, χαριστική αιτία, αποδοχή κληρονομιάς ) για έξι (6) έτη, ήτοι από το 2018 έως και το 2023. Τα  πιστοποιητικά  που έχουν εκδοθεί μέχρι και 31/5/2023 δεν θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στις σχετικές πράξεις που θα συνταχθούν μετά την  1η Ιουνίου 2023.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση μόλις μάς κοινοποιηθεί η σχετική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας