Εγκύκλιος Συλλόγου 4η-1.6.2023-Θερινό ωράριο 2023

Θ Ε Μ Α:  Θερινό ωράριο λειτουργίας συμβολαιογραφείων

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι, δυνάμει της από 24.05.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, η οποία ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 107 παρ. 1 εδ. ζ’ Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», καθορίσθηκε ο χρόνος λειτουργίας των Συμβολαιογραφείων της περιφέρειας των Ειρηνοδικείων Αθηνών, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ιλίου, Καλλιθέας, Κρωπίας, Λαυρίου (εκτός Κέας), Μαραθώνα, Μεγάρων, Νέας Ιωνίας, Νίκαιας, Πειραιώς, Περιστερίου, Σαλαμίνας και Χαλανδρίου ως εξής: α) από 1 Ιουνίου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 καθημερινά από 08:00 μέχρι 16:00 και β) από 1 Οκτωβρίου 2023 μέχρι 31 Μαΐου 2024 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πρωί, από 08:00 μέχρι 14:00 και το απόγευμα, από 17:00 μέχρι 20:30, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή από 08:00 μέχρι 15:00.

  Επισημαίνεται, ότι, τα συμβολαιογραφεία των συναδέλφων, των οποίων τα ονόματα (με  απόλυτη αλφαβητική σειρά), αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, θα λειτουργούν στην αναφερόμενη για τον καθένα ημερομηνία το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2023 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 και τις απογευματινές ώρες, ήτοι από 17:00 μέχρι 20:30.

                                                           Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

            Γεώργιος Ρούσκας                                                      Θεόδωρος Χαλκίδης