Ανακοίνωση Συλλόγου 9.6.2023-Εξυπηρέτηση κοινού-Κτηματολογικό γραφείο Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Εξυπηρέτηση κοινού-Κτηματολογικό γραφείο Αθηνών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’αριθμ.πρωτ.947οικ./8.6.2023 έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών σχετικό με την επιτόπια εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα Κτηματολογίου,  η οποία θα διενεργείται μία (1) φορά την εβδομάδα, κάθε εργάσιμη Παρασκευή, από ώρα 10:00 πμ έως και 13:00 μμ, με ημέρα έναρξης της νέας διαδικασίας την Παρασκευή 16.6.2023

            Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η τηλεφωνική επικοινωνία επαγγελματιών και πολιτών αφορώσα ερωτήματα για την εφαρμογή του Ν.2664/1998 για τη λειτουργία του Κτηματολογίου και την παροχή οδηγιών και πληροφοριών για τις κτηματολογικές εγγραφές, θα γίνεται στη γραμμή 210-6505600, καθώς και η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων αντίστοιχου περιεχομένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr.

            Τέλος, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, επισημαίνεται ότι τυχόν ερωτήματα και ζητήματα ευρύτερου νομικού, δικονομικού & συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τη σύνταξη αιτήσεων διόρθωσης, δικογράφων ή συμβολαιογραφικών πράξεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης