Κοινή σύσκεψη των επιστημονικών φορέων – ελευθέρων επαγγελματιών στο ΣΣΕΑΠΑΔ