Επικείμενος διαγωνισμός συμβολαιογράφων έτους 2016

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

κατά την σημερινή συνάντηση μας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κωνσταντίνο Κοσμάτο, σας ανακοινώνουμε επισήμως ότι άμεσα θα προκηρυχθεί εισαγωγικός διαγωνισμός υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (Ν.2830/2000), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας