Ανακοίνωση ΣΕΣΣΕ-13.05.2024-Υπογραφή της σύμβασης για την επιχορήγηση Συμβολαιογράφων για την Αναβάθμιση των Υποδομών Εξοπλισμού Γραφείου