Εγκύκλιος Συντονιστικής 16η-21.5.2024-Περί αυθαιρέτων-Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου-Προσάρτηση πιστοποιητικού πληρότητας