ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 19/2/2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που θα γίνει στις 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία του, οδός Γ. Γενναδίου αριθμός 4 (4ος όροφος) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

 

Α. – ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Ανακοινώσεις Προέδρου: 1) Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η Τακτική Γενική Συνέλευση Απολογιστική και Αρχαιρεσιών στις 7.2.2016, με παρόντα            μέλη  και αντιπροσωπευόμενα             μέλη, εκλέχτηκε  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και έγινε  κοπή πίττας και δεξίωση.  Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε  και υπήρχε κάλυψη φωτογραφική. 2) Εγινε η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων  και η εκλογή των νέων Συμβούλων  με SMS, με ανακοίνωση  και ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 3) Εγινε η γνωστοποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου  με SMS, με ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 4) Εγινε η ανάρτηση στην ιστοσελίδα  φωτογραφικών στιγμιότυπων της Γενικής Συνέλευσης και του Video των εργασιών  της Γενικής Συνέλευσης. 5) Στις 15.2.2016 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Πρόεδρο  του ΕΤΑΑ κ. Πλειάκη. Αίτημα η στελέχωση  προσωπικού ΤΑΣ, ο έλεγχος Αρχείων και ενημέρωση  επί των τρεχόντων ζωτικών συνταξιοδοτικών  και ασφαλιστικών  δικαιωμάτων. 6) Στις 16.2.2016 πραγματοποιήθηκε η  συνάντηση με αναπληρωτή πρόεδρο  της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου  Νομικών κ. Δημήτρη Βερβεσό.  Αίτημα η στελέχωση προσωπικού ΤΑΣ, η προώθηση θέματος ελέγχου των Αρχείων των Συμβολαιογράφων, ταυτόχρονα με τον έλεγχο από το Ταμείο Νομικών.  Ενημέρωση επί  τρεχόντων  ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων. 7) Γνωστοποίηση  Αιτιολογικής  Εκθεσης – Πρότασης επί των δικαιωμάτων των  εισφορών των ασφαλισμένων  του ΕΤΑΑ από Δ.Σ.  ΕΤΑΑ μέσω εκπροσώπου στο Δ.Σ. και ΔΕ του Ταμείου Νομικών κ. Παναγιώτας – Μιχαηλίδη – Κοκκαλιάρη. 8) Κοινοποίηση  εισήγηση  κ. Αρ. Δράγιου με αριθ. πρωτ.     431/11.2.2016 για  πλάνο δραστηριοτήτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9) Πρόγραμμα ξεναγήσεων Α’ τριμήνου 2016 του Δήμου Αθηναίων.

Β.- ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.- Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 3.2.2016

2.-  Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 11.2.2016

3.-  Εγκριση κατ’ αρχήν  εισήγησης κ. Δράγιου των δραστηριοτήτων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Οργάνωση λειτουργίας Γραφείου.

5.- Οργάνωση αποκριάτικης μουσικής χορευτικής βραδιάς.  Πρόταση ταβέρνα ΕΛΑΦΟΚΥΝΗΓΟΣ για  2.4.2016.

6.- Οργάνωση και πραγματοποίηση  εκδήλωσης σε Μουσείο ή Αρχαιολογικό χώρο εντός του Μαρτίου 2016.

7.- Νομιμοποίηση Δ. Συμβουλίου στην EUROBANK – εξουσιοδότηση  εκπροσώπων  για συναλλαγές με την Τράπεζα.

8.- Οι άλλες προτάσεις για την κατάρτιση και συγκρότηση  επιτροπών του κάθε τομέα εκδηλώσεων θα  γίνουν μετά την ολοκλήρωση  του  προγράμματος δράσης  σε άλλη συνεδρίαση.

9.- Προτάσεις: α) Δημιουργία email του Συλλόγου για την ομαλή και εύρυθμο λειτουργία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της προώθησης των ανακοινώσεων και Δελτίου Τύπου στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. β) Κοινοποίηση της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για παρακράτηση έκτακτης εισφοράς από το διανεμόμενο  στους συνταξιούχους, πρώτο μέρισμα εκάστου έτους που χορηγείται από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και μόνο για μία φορά, του ποσού των πέντε (5)  ευρώ.

 

Ο Πρόεδρος

(Αριστείδης Δράγιος)