Ανακοίνωση-Συντονιστικής-24.5.2024-Διαδικασία συμψηφισμού τελών και δικαιωμάτων κτηματολογίου

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία συμψηφισμού τελών και δικαιωμάτων κτηματολογίου».

            Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

            σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία συμψηφισμού των τελών και δικαιωμάτων του Κτηματολογίου, η οποία μέχρι εντάξεώς της στις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και την αποστολή προς αυτό σχετικού email.

Τα emails και τα στοιχεία επικοινωνίας ανά Κτηματολογικό Γραφείο βρίσκονται διαθέσιμα στην επιλογή «Αναζήτηση Περιοχών/Γραφείων» που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του Κτηματολογίου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας