Ανακοίνωση-Συντονιστικής-30.05.2024-Αλλαγή προτύπου κωδικών πληρωμής ΕΦΚΑ