Εγκύκλιος-Συντονιστικής-17η-30.5.2024-Ευρωεκλογές 9ης Ιουνίου 2024-Αναστολή Πλειστηριασμών