Εγκύκλιος Συλλόγου 3η-03.06.2024-Επαναληπτικές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου-16 & 17.6.2024

ΘΕΜΑ: Επαναληπτικές Αρχαιρεσίες Συλλόγου – 16 & 17 Ιουνίου 2024

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Π.Δ. 36/1990 «Αρχαιρεσίες συμβολαιογράφων», εάν στις αρχαιρεσίες δεν επιτευχθεί εκλογή Προέδρου, επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε το μισό συν ένα των εγκύρων ψηφοδελτίων, η εκλογή για ανάδειξη Προέδρου θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο πρώτων, οι οποίοι έχουν σχετικώς πλειοψηφήσει, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου προς τα μέλη του, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 26ης και 27ης Μαΐου 2024, που σας έχουν κοινοποιηθεί με την υπ’αριθμ. 7084/30.5.2024 ανακοίνωση του Συλλόγου.

Ως εκ τούτου, προσκαλείσθε την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 στις επαναληπτικές αρχαιρεσίες, που θα διενεργηθούν στα γραφεία του Συλλόγου (Γ.Γενναδίου 4-10678 Αθήνα) και ώρες 07:00 έως τη δύση του ηλίου, για την εκλογή του Προέδρου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για την τριετία 2024 έως 2027.

            Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ.36/1999, δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και δικαίωμα να εκλέγονται Πρόεδρος ή σύμβουλοι έχουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου και έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία συμβολαιογράφου. Επισημαίνεται ότι στερούνται του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται εκείνοι οι οποίοι διατελούν κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιοτήτων ή διενεργείας των αρχαιρεσιών σε προσωρινή παύση ή σε αργία (άρθρο 2 παρ. 3 του ΠΔ. 36/1999).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας