Ανακοίνωση Συντονιστικής-04.06.2024-Εγχειρίδιο ενιαίων κανόνων νομικού ελέγχου Κτηματολογίου