Εγκύκλιος Συλλόγου 4η-4.6.2024-Θερινό ωράριο συμβολαιογραφείων 2024