Ανακοίνωση Συλλόγου 10.06.2024-Επιστολή Λένας Κοντογεώργου, υποψηφίας Προέδρου ΣΣΕΑΠΑΔ