Ανακοίνωση Συλλόγου-12.06.2024-Υποβολή αιτήσεων για κλήρωση στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών