ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- Αναστολή εργασιών υποβολής & παραλαβής αιτήσεων-ΚΓ ΑΘΗΝΑ