Ανακοίνωση Συλλόγου 8.7.2024-Δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά-Συνεδρίαση Δ.Σ. 10.7.2024

ΘΕΜΑ«Δυνατότητα παρακολούθησης τωνσυνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είτε με φυσική παρουσία είτε  διαδικτυακά»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

​σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της από 20.7.2022 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, η οποία επικαιροποιήθηκε με την από 1.7.2024 ομόφωνη απόφαση του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Συλλόγου, έχετεόλοι σας τη δυνατότητα παρακολούθησης των συνεδριάσεων αυτού, είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου (2ος όροφος) είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

​Κατόπιν  των ανωτέρω, προκαλείστε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00 να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση του Δ.Σ., η ημερήσια διάταξη της οποίας έχει ως εξής:

1-)  Λήψη απόφασης για διανομή μερίσματος στους δικαιούχους κατ΄άρθρο 121 Ν. 2830/2000.

2-) Έγκριση και καταβολή αποζημίωσης στις απασχοληθείσες υπαλλήλους του Συλλόγου με τη διαδικασία α) εγγραφής των νεοδιορισθέντων συμβολαιογράφων ως μελών του Συλλόγου και  β) εκτέλεσης της παράδοσης σ΄αυτούς των αρχείων, των οποίων  ορίστηκαν φύλακες, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές Εισαγγελικές διατάξεις-πράξεις.

3-) Έγκριση δαπανών των αρχαιρεσιών της 26ης και 27ης Μαΐου 2024 και 16ης και 17ης Ιουνίου 2024.

4-)  Λήψη απόφασης για την απόδοση των δικαιωμάτων εκ κρατικών και τραπεζικών συμβολαίων και αυτοκινήτων (άρθρα 115, 117 και 118 Ν. 2830/2000), τα οποία θα συνταχθούν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024, άτοκα, λόγω μη λειτουργίας του λογιστηρίου του Συλλόγου κατά το μήνα Αύγουστο.

5-)  Λήψη απόφασης και έγκριση δαπανών έκδοσης και διανομής ημερολογίου έτους 2025.

6-) Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων ή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή και ενός (1) νομικού συμβούλου στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

7-)  Έγκριση α) του καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία “Ερρικαίτη Τζουμάκα-Μασιάλη-Νικόλαος Δ. Τζουμάκας” και β) της τροποποίησης του καταστατικού της Αστικής Επαγγελματικής Εταιρείας Συμβολαιογράφων με την επωνυμία “Γεώργιος Βασ. Σοφιανόπουλος-Ευθυμία Νικ. Σπανού”.

😎  Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου-πραγματογνώμονα προς αξιολόγηση α) των ήδη υποβληθεισών προσφορών για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής καταστάσεων απόδοσης εισφορών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ  (μεγαρόσημα), β) της ήδη υποβληθείσας πρότασης της εταιρείας “Newsphone”, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων μεταξύ αυτής και του Συλλόγου για το “HΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.” και της ήδη κατατεθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης και γ) των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο εν γένει του ψηφιακού φακέλου ακινήτου.

9-) Ορισμός εκπροσώπων Συλλόγου σε επιτροπές ανά Υπουργείο και θέμα (θα προηγηθεί σχετική ενημέρωση).

10-) Αιτήσεις

Όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε την ως άνω συνεδρίαση διαδικτυακά πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο https://enotariat.gr/?page_id=124, με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ήδη για τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει κωδικό ή τον έχετε ξεχάσει, ακολουθήστε την κάτωθι διαδικασία:

(α) Νέοι χρήστες: Αποστείλετε αίτημα για χορήγησηκωδικού στο e-mail: info@clevermedia.gr.

(β) Παλαιοί χρήστες: Θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ανάκτησης και δημιουργίας νέου κωδικού, εφόσον έχετεξεχάσει τον κωδικό σας, με την επιλογή «Ξέχασα τον κωδικό μου» ή “Forgot my password” που υπάρχει στη σελίδα εισόδου.

Συνιστάται να συνδεθείτε νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης, προς αποφυγήσυνωστισμού συνδέσεων, διότι έχουν παρατηρηθεί κατά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο -ιδίως κατά την διενέργεια των σεμιναρίων- προβλήματα σύνδεσης και εν γένει δυσλειτουργίας του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά και μετά να ξαναπροσπαθήσετε να συνδεθείτε. Για οποιοδήποτε άλλο τεχνικό πρόβλημα, αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση: info@clevermedia.gr.

Με τιμή

Η ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Λένα ΚοντογεώργουΘεόδωρος Χαλκίδης