Συμμετοχή στην Επιτροπή Διεθνών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Στο πλαίσιο δημιουργίας ομάδων εργασίας που θα έχουν σαν σκοπό την επεξεργασία θεμάτων και την εκπροσώπηση της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβολαιογραφίας (C.N.UE.), παρακαλούμε όσοι από σας ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ενεργά στις ομάδες αυτές να συμπληρώσετε την συνημμένη στην παρούσα αίτηση και να μας αποστείλετε τα στοιχεία σας το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2016 στο Σύλλογο, είτε με fax στο 210-3848335, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: notaries@notariat.gr ή και στον εκπρόσωπο της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβολαιογραφίας, κ. Ιωάννη Μαυράκη, στο e-mail mavrakisnotary@gmail.com.

Η συμμετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη προώθηση των ζητημάτων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: