Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 8.3.2016

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 8 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-)        Έκθεση ελέγχου με αριθμό 20460/2016.

2-)        Στελέχωση νομικής υπηρεσίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.– Η υπ’αριθμ.148/26.1.2016 αίτηση του νομικού συμβούλου του Συλλόγου κ. Ηλία Μπεσκένη.

3-)        Θέματα ταμειακής διαχείρισης Συλλόγου (Εισηγητής: Νικόλαος Παπαθέου).

4-)        Ανανέωση συμβάσεων Συλλόγου.

5-)        Ορισμός συμβολαιογράφου στην τριμελή Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2016 στο Εφετείο Αθηνών.

6-)        Ορισμός συντονιστή-υπευθύνου για θέματα της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας.

7-)        Αιτήσεις.

😎        Υπηρεσιακά σημειώματα.

9-)        Βοηθήματα.

 

Με τιμή

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Ρούσκας