Συνέχιση κινητοποιήσεων – Αποχή 22.3.2016 έως 23.3.2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σε αναμονή των επίσημων προτάσεων του Υπουργείου Εργασίας για το Ασφαλιστικό η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων του Κλάδου με αποχή από τα καθήκοντά μας την Τρίτη 22-3-2016 και την Τετάρτη 23-3-2016.

Λόγω της πραγματοποιούμενης αποχής δε θα διενεργηθούν οι προγραμματισθέντες την Τετάρτη 23-3-2016 πλειστηριασμοί, και δε θα υπογραφεί καμία πράξη, με εξαίρεση ένορκες βεβαιώσεις, για τις οποίες έχουν κλητευθεί μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις για τις ανάγκες διαγωνισμών του Δημοσίου και σύνταξη διαθήκης σε έκτακτες περιπτώσεις, η οποία υπογράφεται εκτός γραφείου. Άδειες θα χορηγούνται σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας