Εγκύκλιος Συντονιστικής 14/2016 – Κωδικοποίηση ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Κατόπιν του σεμιναρίου, που διενεργήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια, την 1η Μαρτίου 2016, σας αποστέλλουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν το πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων.

Η παρούσα ενημέρωση είναι προϊόν συνεργασίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου με το Υπουργείο Οικονομικών και  ειδικότερα με την Προϊσταμένη της αρμόδιας Διεύθυνσης ΕΝΦΙΑ, κα Άννα Αδάμ Κόλλια.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: