Εγκύκλιος Συντονιστικής 15/2016 – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται για δεύτερη και τελευταία φορά έως την 3η Μαΐου 2016 ημέρα Τρίτη η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται στον προκαποδιστριακό Δήμο Αιγίνης και στις Κοινότητες Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι (6) έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξής της, ήτοι την 2α Νοεμβρίου 2015. (Οικ.ΠΡ 306/11.01/28.03.2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.).

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: