Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2016 – Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα (24 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Σερρών (6 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών (2 έγγραφα), Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης-Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης-Τμήμα Γ’, Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών, Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (3 έγγραφα), Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Δ.Ο.Υ. Πύργου, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βόλου, Δ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Σύρου, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης και Δ.Ο.Υ. Αγ.Αναργύρων για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας