ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ:

α) Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

με αριθμό 388/2.3.2016 (9ο θέμα)

β) Εγγραφό μας με αριθ. πρωτ 426/1.2.2016

γ) Εγγραφό μας με αριθ. πρωτ. 437/21.3.2016

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

            Στις 22.1.2016 κατά την συνάντησή μας με μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ανταλλάξαμε απόψεις και μας ενημερώσατε επί των  συνταξιοδοτικών μας εν γένει θεμάτων.  Η στελέχωση με έμπειρο  προσωπικό  της Δ/νσης  Τομέων  Συμβολαιογράφων  και ο ταυτόχρονος έλεγχος  των Αρχείων  των Συμβολαιογράφων, τόσο για  εισφορές  και τους πόρους του ΤΑΝ  όσο και για τις εισφορές του  ΤΑΣ μας απασχόλησε ιδιαίτερα (Σχετικά τα έγγραφά μας β και γ που απευθύνονται στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κοινοποιήθηκαν και στο Ε.Τ.Α.Α.).

Το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. με την υπ’ αριθ. 388/2.3.2016 απόφασή του, επιχειρεί να δώσει  λύση στο πρόβλημα  του ελέγχου των Αρχείων των Συμβολαιογράφων για το ΤΑΣ και επαναβεβαιώνει  την απόφασή του για τον ταυτόχρονο  έλεγχο  των Αρχείων από την Επιθεώρηση του Ε.Τ.Α.Α. τόσο  για τις εισφορές και τους πόρους του ΤΑΝ όσο και τις εισφορές του ΤΑΣ.

Η απόφαση όμως αυτή, αγγίζει πράγματι  το πρόβλημα, αλλά η υλοποίησή της καθίσταται ανέφικτη, αν δεν στελεχωθεί  με έμπειρο προσωπικό η Επιθεώρηση του Ε.Τ.Α.Α. (Διεύθυνση Τ.Α.Ν.).

Σας παραθέτω έναν πίνακα των εκκρεμών αιτήσεων  συνταξιοδότησης που στις 09.03.2016 ανέρχονται  σε 180.  Οι  εκκρεμότητες των αιτήσεων  συνταξιοδότησης  και των ανεξόφλητων εφ’ άπαξ αναφέρονται και στο  (β) σχετικό έγγραφό μας.

Για  να υπάρξει  οριστική λύση στις ανωτέρω ανεκκαθάριστες  από 1/8/2014 αιτήσεις συνταξιοδότησης και των ανεξόφλητων  εφ’ άπαξ βοηθημάτων  επισημαίνουμε τα εξής:

1)Επιβάλλεται η διενέργεια του ελέγχου  όλων των  Αρχείων των Συμβολαιογράφων  από 1/8/2014 έως και 9/3/2016, που  όπως  αναφέρεται παραπάνω ανέρχονται σε 180, να περαιωθεί  μέχρι τέλους Ιουνίου 2016 και η ανάθεση της διενέργειας του ελέγχου από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τομέων Συμβολαιογράφων Μαρία Σμαϊλη και  Φώτιο Κυριακόπουλο, δεν λύνει το πρόβλημα, οπότε θα χρειαστεί και η συνδρομή, έστω εκ περιτροπής και της εμπείρου  υπαλλήλου Ασημίνας Μανωλίτση, για την εν λόγω χρονική περίοδο ή για όσο χρόνο χρειαστεί  προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι ανωτέρω ανεκκαθάριστες αιτήσεις.  Εξυπακούεται ότι η επιθεώρηση του ΤΑΝ  έχει προβεί για τις αιτήσεις αυτές στον έλεγχο των αρχείων για τις οφειλόμενες εισφορές στο ΤΑΝ, εξέδωσε τις συνταξιοδοτικές  αποφάσεις  και δεν πρόκειται να επανέλθει στον έλεγχο των αρχείων του ΤΑΣ.

2) Επιβάλλεται επίσης για να υλοποιηθεί η απόφαση  για τον ταυτόχρονο έλεγχο των Αρχείων να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Ελέγχου του ΤΑΝ ώστε για τις υποβληθείσες  αιτήσεις  συνταξιοδότησης για το 2016, που ανέρχονται περίπου σε 35, να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση της απόφασης του ταυτόχρονου ελέγχου των αρχείων, διαφορετικά  θα συσσωρεύονται πάλι οι αιτήσεις και θα διαιωνίζεται  το πρόβλημα.

Παρακαλούμε επίσης να μας πληροφορήσετε, αν θα εκταμιευθεί και πότε το χρηματικό ποσό, για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων 62 αιτήσεων των εφ’ άπαξ βοηθημάτων, συνολικού ποσού 2.443.268,73 ευρώ.

Πιστεύουμε ότι οι δρομολογούμενες από σας μεταβολές στο Διοικητικό προσωπικό  του Ταμείου θα καλύψουν τα ανωτέρω βασικά  και επιτακτικά κενά  με στελέχωση προσωπικού για την οριστική επίλυση των εκκρεμοτήτων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

      Με τιμή και υπόληψη

        ΓΙΑ   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΡΑΓΙΟΣ                                             ΝΙΚΗ ΓΟΝΤΙΚΑ-ΧΟΝΔΡΟΥ       

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

    ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.)

2) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ

     κ.ΔΗΜΗΡΙΟ ΒΕΡΒΕΣΟ

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

    ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

4) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

     κ.ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΠΛΙΑΚΗ