Ανακοίνωση Συντονιστικής – Κωδικοί χρηστών – Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι κωδικοί χρηστών που σας έχουν αποσταλεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση deltio@3205.syzefxis.gov.gr είναι οι κωδικοί σας πρόσβασης στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών, σύμφωνα με το Π.Δ. 67/17.9.2015.

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους (username & password) λόγω λανθασμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή μηδενικής χωρητικότητας του mail box, παρακαλούνται να καταθέσουν τα στοιχεία τους στους οικείους Συλλόγους (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ και email), προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιος.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας