Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1η

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. 27

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την ΠΟΛ 1009 «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.» (ΦΕΚ 48/20-01-2016 τ. Β΄) και σας επισημαίνουμε ότι η αναδρομική ισχύς της, αφορά το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων και το Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών και δεν έχει καμία επίπτωση επί των εισπραχθέντων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας