Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 14.6.2016

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγουστο  β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)      Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 20618/27.5.2016, 20619/31.05.2016, 20620/2.6.2016.

2-)        Θέματα κρατικών συμβολαίων-Εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη.

3-)        Ορισμός εκπροσώπου Συλλόγου στο Ειρηνοδικείο  Θερμοπυλών (άρθρο 113 του Ν.2830/2000).

4-)        Ορισμός εκπροσώπου Συλλόγου στο Ειρηνοδικείο Λαμίας (άρθρο 113 του Ν.2830/2000).

5-)        Θέματα οικονομικής διαχείρισης-Εισηγητής κ. Νικόλαος Παπαθέου

6-)        Αιτήσεις.

7-)        Υπηρεσιακά σημειώματα.

😎        Θέματα Υπουργείου Οικονομικών-Εισηγητής κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

9-)        Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου-Εισηγητής κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος.

10-)      Συμμετοχή ελληνικής συμβολαιογραφίας στην Ένωση Ευρωπαϊκού Δικτύου Μητρώου Διαθηκών (ARERT)-Εισηγήτρια κα Ευτυχία Καραστάθη.

11-)     Υλοποίηση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Συλλόγου στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ)-Εισηγητής κ.Αθανάσιος Δράγιος.

12-)      Συγκρότηση ομάδων εργασίας Συλλόγου στη Διεθνή Ένωση Συμβολαιογράφων-Εισηγήτρια κα Ελένη Κοντογεώργου.

13-)      Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις συμβάσεις του Συλλόγου.

 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας