Ανακοίνωση Συλλόγου – Διαβίβαση απάντησης Συντονιστικής Επιτροπής σε επιστολή συναδέλφων σχετικά με το Κτηματολόγιο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απαντητική σε επιστολή συναδέλφων σχετικά με το Κτηματολόγιο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Ρούσκας                                                           Ευτυχία Καταστάθη