Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 19.7.2016

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 20641/30.6.2016, 20645/4.7.2016, 20646/5.7.2016.
2-) Στελέχωση Νομικής Υπηρεσίας Συλλόγου (εισηγήτριες κ.κ.Ελένη Κοντογεώργου, Φωτεινή Τριγάζη).
3-) Έλεγχος σε Υποθηκοφυλακεία προς διαπίστωση συντάξεως από συμβολαιογράφους που εδρεύουν στις περιφέρειες των ειρηνοδικείων του άρθρου 4 του Ν.2830/2000 συμβολαίων, που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000-Έγκριση αμοιβής δικηγόρων για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων συμβολαιογράφων, οφειλετών του Συλλόγου (εισηγήτρια Ευτυχία Καραστάθη).
4-) Τρόποι είσπραξης οφειλομένων προς το Σύλλογο από συμβολαιογράφους (εισηγήτρια Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου).
5-) Λειτουργία Συλλόγου κατά τον μήνα Αύγουστο – Καταβολή δικαιωμάτων και οφειλών στην ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου.
6-) Μεταφορά έδρας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαϊδαρίου που υπάγονται στην ίδια ειρηνοδικειακή περιφέρεια (Ειρηνοδικείο Αθηνών).
7-) Αγορά μεγαροσήμων-διάθεση ενσήμων ΤΑΣ & ΤΝ.
8 -) Αντικατάσταση projector με monitor στον α’ όροφο του Συλλόγου.
9-) Αιτήσεις.
10-) Υπηρεσιακά σημειώματα.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας